Vejledning

Vejledninger til Spejdernes Medlemsservice udvikles løbende og de vil derfor blive opdateret. Alle vejledninger vil have et versionsnummer og en dato, så det er muligt at sammenligne med en eventuelt printet udgave.

De fleste vejledninger skrives af supportgruppen, som er de frivillige spejdere, der yder en væsentlig del af den daglige support til Spejdernes Medlemsservice. Da supportgruppen er sammensat af personer fra alle de tre spejderkorps der står bag Spejdernes Medlemsservice vil du også møde et logo fra de tre korps på forsiden.

Vi samlet alle vejledningerne på medlemsservice.nu